Slovensko farmacevtsko društvo | Dunajska cesta 184 A, 1000 Ljubljana

Vpis v SFD

Člani Slovenskega farmacevtskega društva lahko postanejo:
  • vsi farmacevtski delavci in drugi strokovni sodelavci, ki delujejo v farmaciji ali podobnih okoljih,
  • študentje farmacevtske fakultete ali
  • dijaki 4. letnika srednje farmacevtske šole.
Posameznik se lahko prijavi z izpolnjenim vpisnim listom in s podpisom izjave, da bo spoštoval Pravila Društva in sistemsko zakonodajo. Član društva postane, ko vplača vpisnino.

Članarina za leto 2018 (enaka za leto 2019)
farmacevti (zaposleni) 35 €
farmacevtski tehniki 25 €
seniorji 20 €
študenti 15 €

Članstvo preneha z izstopom, črtanjem, izključitvijo ali smrtjo.
Sekretariat društva vodi evidenco poravnanih vplačil za članarino in črta iz društva člana, ki je v zaostanku s plačilom letne članarine in je ni poravnal niti po dveh pisnih opominih.

Vpisni list

PRISTOPNA IZJAVA ZA ČLANSTVO V SLOVENSKO FARMACEVTSKO DRUŠTVO - SFD

Izobrazba
Kje ste zaposleni
Področje dela
Drugo
Farmacevtski vestnik želim prejemati na
Označite podružnico / sekcijo, v katero se želite včlaniti
Izberite sekcijo (do 3 možnosti):
Polja označena z (
) so obvezna.